Komornik Sądowy Dorota Działowska – skuteczne odzyskiwanie długów na podstawie wyroków sądowych


Kancelaria komornicza z siedzibą przy ul. Pomorskiej 66 w Szczecinie zapewnia pomoc w windykacji długów na podstawie wyroku sądowego, który uzyskał prawomocność. Kancelarię prowadzi Dorota Działowska – skuteczny komornik sądowy. Windykacja długów w Szczecinie odbywa się na wniosek wierzycieli składany wraz z odpisem wyroku wydanego przez sąd. Kancelaria oferuje odzyskiwanie wierzytelności od osób prywatnych, firm i instytucji poprzez organizację licytacji komorniczej majątku należącego do dłużnika. Komornik z kancelarii licytuje zarówno nieruchomości, jak i ruchomości. Wszystkie licytacje komornicze są ogłaszane w obwieszczeniach, a udział mogą w nich brać osoby, które zabezpieczą transakcję poprzez wpłatę rękojmi w kwocie ustalonej przez komornika.

http://komornik.szczecin5.pl/

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód Dorota Działowska
Tel.: +48914877192
Pomorska 66
70-812 Szczecin
zachodniopomorskie
NIP: 9551705416
REGON: 320780071

G+